Potrebujete pomôcť s online marketingom?

Ste firma, ktorá nevie ako uchopiť online marketing, alebo si marketér, ktorý potrebuje poradiť?

Pravidelne sa stretávam s firmami, marketérmi, online špecialistami, ktorí potrebujú poradiť s online marketingom. Neexistuje univerzálne riešenie pre všetkých, ale po pár konzultáciach sa dokážeme vždy dopracovať k riešeniu, ktoré firmám a marketérom pomáha zlepšovať výsledky, šetriť peniaze alebo ich len uistím v tom, že to, čo robia, robia správne a musia si to len lepšie vyhodocovať. Stretnime sa k projektu, ktorý aktuálne riešiš, prípadne, ak ste firma, môžeme identifikovať miesta pre zlepšenia v online.

Klienti

pre ktorých som pracoval

Zľava dňa
Unicef
Samsung
Novesta
Microsoft
Heineken

Stretnime sa

FacebookLinkedIn